top of page
Decorate bbag.png

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท บลูคอนเนคชั่น จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของเรา บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 20 กันยายน 2566​

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านได้ตกลงยินยอมสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้กรอกเข้ามา โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดต้องถูกให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นแล้ว โดยในการเก็บนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทอาจมีการเก็บข้อมูลเพิ่มหลังจากที่ท่านได้มีการทำธุรกรรม ทั้งในรูปแบบบุคคลและนิติบุคคลเพื่อสนันสนุนการใช้งานและประสบการณ์ของท่านให้ดีที่สุด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ ทางเราเพื่อการดำเนินการภายในเท่านั้น จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกทราบเป็นอันขาด ข้อมูลที่ทางบริษัทจำเป็นต้องทราบเพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้า มีดังต่อไปนี้

  • ชื่อ นามสกุล

  • ที่อยู่เพื่อการจัดส่ง

  • เบอร์โทรศัพท์

  • อีเมล์

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร ร้องขอ และ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน

2. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ

3. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

4. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

5. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย

6. เพื่อการบริการหลังการขาย

7. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ

8. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

8. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

9. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ท่านเองสามารถเข้ามาอัพเดทด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ เพียงเข้าสู่ระบบ (Log in) ด้วยบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ www.bbag.co.th

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรักษา

บริษัทจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการการรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ข้อมูลของลูกค้าจะเข้าถึงได้เฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายของทางบริษัทเท่านั้น เมื่อท่าน Log in เพื่อเข้าระบบผู้ใช้ Password ของท่านจะเข้ารหัสลับ Encrypt ทุกครั้ง และข้อมูลที่สำคัญทางการเงินของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยระบบ SECURE SOCKET LAYER (SSL) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐาน ในอุตสาหกรรมธุรกรรมออนไลน์

 

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทจะไม่ขาย ซื้อ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นในกรณีที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า เช่น ในการใช้กิจกรรมต่างๆ ของร้านค้าในเครือ

  • เพื่อกำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

  • เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารหรือแนะนำโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ

  • เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการ

  • เพื่อพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์หรือการเข้าเว็บไซต์

  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆที่ท่านได้ยินยอมก่อนหน้านี้หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

รายละเอียดการติดต่อ

ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับทุกคำถาม และทุกความคิดเห็น ยินดีรับฟังเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข พร้อมกับหาทางออกในแนวทางที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือปัญหาอื่นๆ มาหาเราได้ที่

บริษัท บลูคอนเนคชั่น จำกัด
76 หมู่ 1 ซ.วัดสิงห์  ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.กระแชง  อ.สามโคก  ปทุมธานี  12160
​Line: @bbag

Facebook: https://www.facebook.com/bbag.co.th

bottom of page