top of page
Decorate bbag.png

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 

บริษัทมีนโยบายการจัดส่งสินค้า เมื่อสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์ www.bbag.co.th ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในระยะเวลา 3-7 วันทำการ นโยบายการจัดส่งสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้าศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อพึงทราบ สิทธิ์ของลูกค้าและข้อจำกัดในการจัดการขนส่งสินค้าบนเว็บไซต์ www.bbag.co.th เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดของลูกค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • การจัดส่งสินค้าบนเว็บไซต์ www.bbag.co.th จะดำเนินการจัดส่งตามลำดับหมายเลขคำสั่งซื้อ โดยสินค้าหลายชิ้นที่มีหมายเลขคำสั่งซื้อเดียวกัน อาจถูกจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้า และประเภทสินค้า ตามดุลยพินิจของบริษัท

 • ทุกคำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งภายในถึงลูกค้าภายใน 3-7 วันทำการหากเวลาที่ใช้ในการขนส่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เราจะติดต่อลูกค้าผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลแอดเดรสที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า อีกทั้งในกรณีสินค้าบางชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง

 • บริษัทฯ ตัดรอบคำสั่งซื้อเวลา 09.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ

 • กรณีลูกค้าเรียก Grab มารับสินค้าเองได้ตั้งแต่เวลา 10.30 – 17.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ สามโคก ปทุมธานี เท่านั้น

 • ทาง bbag shop ได้ใช้ระบบการขนส่งไปรษณีย์, Shopee Xpress หรือผู้ให้บริการขนส่งอื่นๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สะดวกและค่าใช้จ่ายเหมาะสมที่สุดเพื่อลดภาระในการชำระค่าขนส่งของลูกค้าทุกท่าน

 • ท่านไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ในการจัดส่งสินค้าได้หลังจากการทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้น

 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการติดตามสินค้า (tracking number) ในระบบ พร้อมทั้งชื่อของบริษัทฯที่บริการจัดส่งสินค้า 

 • หากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการนำส่งสินค้า บริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบชดเชยสินค้า ตามมูลค่าสินค้าที่ท่านได้ชำระไว้ โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชดเชยดังกล่าวได้ที่ นโยบายการรับประกันสินค้าและการคืนเงิน

 • เจ้าหน้าที่จัดส่งเป็นเพียงบุคคลนำส่งสินค้า ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจรับคืนสินค้าทุกกรณี หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า bbag shop

 • การจัดส่งอาจมีความล่าช้าได้ เนื่องจากภัยธรรมชาติตามเส้นทางการจัดส่ง

การรับประกันการขนส่งสินค้า

 • กรุณาลงนามในเอกสารการรับสินค้าทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้า

 • bbag shop จะรับผิดชอบเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณีที่เป็นความผิดของทางร้าน

 • ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าเกินกว่ามูลค่าของสินค้าที่แจ้งไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีพัสดุถูกจัดส่งผิดเพราะข้อมูลที่อยู่ที่ให้ไว้ผิด

ในกรณีที่ลูกค้า กรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งพัสดุผิด ทำให้การขนส่งพัสดุผิดพลาด เช่น พัสดุถูกส่งไปที่อื่น ไม่ว่าจะที่อยู่ผิด  รหัสไปรษณีย์ผิด หรือ หมายเลขโทรศัพท์ผิด จะไม่สามารถรับการชดเชยใดๆ จากทางบริษัทได้

 

ทั้งนี้ทางผู้จัดส่งอาจพยายามติดต่อท่าน ก่อนการจัดส่ง กรณีหมายเลขโทรศัพท์ผิด ผู้ให้บริการขนส่งอาจไม่สามารถติดต่อท่านได้ หากที่อยู่ หรือรหัสไปรษณีย์ที่ให้ไว้มีความผิดพลาด พัสดุของท่านอาจตกหล่นไปอยู่ที่โกดังนอกพื้นที่บริการของเขตบ้านท่าน หากเป็นเช่นนั้นทาง บริษัทจะช่วยประสานงานและติดต่อกับทางผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบในระยะเบื้องต้น

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าขนส่ง หากเกิดจากความผิดพลาดของลูกค้า

​​

กรณีลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 20 วัน

 • กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า bbag shop ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ 09.30-16.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

bottom of page