top of page

36 ประเทศ คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า 2024


หลังข้อตกลงความร่วมมือของรัฐบาลไทยและจีน “ฟรีวีซ่าไทย-จีน” เริ่มต้นใช้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา นอกจากนักท่องเที่ยวจีนจะสามารถเข้ามาเมืองไทยได้โดยไม่ขอวีซ่าแล้ว นักเดินทางไทยยังสามารถเดินไปจีนได้แบบไร้ข้อจำกัดเช่นเดียวกัน


Free Visa เป็นนโยบายยกเว้นวีซ่าซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ แค่แสดงพาสปอร์ตและเอกสารจำเป็นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและลงตราให้คุณเข้าประเทศได้ทันที


bbag blog จะมาบอกว่า นอกจากจีนแล้ว ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า คนไทยถือพาสปอร์ตไทยสำหรับบุคคลธรรมดา (ปกสีน้ำตาล)  ไปเที่ยวที่ประเทศไหนอีกบ้าง มาดูกัน! (อัปเดตล่าสุดปี 2567)หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการอนุญาตของประเทศปลายทางซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทางที่สถานทูตของประเทศปลายทางที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่กระทรวงการต่างประเทศดังนี้

  • กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 02 643 5128

  • กรมยุโรป 02 643 5138

  • กรมเอเชียตะวันออก 02 643 5194

  • กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 02 643 5062ข้อควรรู้ก่อนการเดินทาง

ถึงแม้ว่าเราไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศเหล่านั่น แต่เราก็ควรเตรียมเอกสารติดตัวไปให้พร้อม เอกสารสำคัญ 5 อย่างนี้เพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง กรณีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทางเรียกตรวจสอบ เราก็ต้องแสดงหลักฐานให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเราเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่มีเจตนาอื่นที่ผิดกฎหมาย บีแบคขอแนะนำให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ติดตัวไปด้วย


  1. หลักฐานการเรียน/การทำงาน : หนังสือรับรองการทำงาน บัตรพนักงาน หรือถ้าเป็น Freelance ก็แสดงผลงานของเรา หรือถ้ายังเป็นนักเรียน นักศึกษาก็แสดง สถานะการเรียน หรือใบรับรองการศึกษา

  2. สมุดบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว

  3. ตั๋วโดยสารเครื่องบินทั้งขาไป และขากลับ : แสดงให้เห็นว่าคุณมีแผนที่จะกลับประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุด

  4. หลักฐานการจองที่พัก : ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสถานที่พักชั่วคราว ให้แสดงหลักฐานการจองเพื่อยืนยันว่าคุณมีที่พักที่เหมาะสมระหว่างเดินทาง

  5. แผนการท่องเที่ยว : จัดทำรายละเอียดแผนการท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ เพื่อชี้แจงว่าคุณมีกำหนดการที่ชัดเจน

 

 

การมีเอกสารเหล่านี้จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือและแสดงให้เห็นว่าคุณมีแผนการที่ชัดเจนและไม่มีเจตนาที่จะอยู่ในประเทศเกินกำหนด0 views0 comments

Comments


bottom of page